top of page

referenser / referenssit

2022

2022 Tillbyggnad av glasveranda, Bromarv, ARK + huvudplanering

2022 Ny hallbyggnad, Karis, ARK + huvudplanering

2022 Manner Oy Ab, planering av nytt kontor, Hangö, ARK & Inredning

2022 Ny fritidsbostad, ekonomibyggnad samt bastu, Ekenäs Skärgård, ARK + huvudplanering

2022 Tillbyggnad av fritidsbostad, Pojo, ARK + huvudplanering

2022 Tillbyggnad av bostadshus, Langansböle, ARK + huvudplanering

2022 Utredning över ombyggnad av större butiks- och representationsbyggnad, Helsingfors, skisser

2022 Ny hallbyggnad, Tenala, ARK + huvudplanering

2022 Nytt avfallstak och fasadändring, Ekenäs centrum, ARK + huvudplanering

2022 Ombyggnad av garage, Hangö, ARK + huvudplanering

2022 Utredning för planändring för ett kvarter, Karis, skisser

2022 Tillbyggnad av terrasstak på skyddad byggnad, Theodors, Bromarv, ARK + huvudplanering

2022 Inredning av nytt bankkontor, Hangö

2022 Planering av halmpannor, Kardonar, skisser och ARK

2022 MyBromarv - Furumalm; planering av nya parhus, Bromarv, ARK

2022 Ny ekonomibyggnad/ateljé, Ekenäs skärgård, ARK + huvudplanering

2022 Ny fritidsbostad, Ekenäs skärgård, ARK + huvudplanering

2022 Ändring av användningsändamål från affärsutrymme till bostad, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2022 Till- och ombyggnad av fritidsbostad, Snappertuna, ARK + huvudplanering

2022 Planering av nytt bostadshus, ekonomibyggnad samt bastu, Billnäs, ARK + huvudplanering

2022 Ny bastu samt ekonomibyggnad, Hangö, ARK + huvudplanering

2022 Ombyggnad av ekonomibyggnad i Gamla Stan, Ekenäs, skisser

2022 Nybyggnad av uthyrningsstuga samt bastu, ARK + huvudplanering

2022 Ombyggnad av bastu, Kyrkslätt, ARK

2022 Ombyggnad av bostadshus, Nagu, ARK

2022 Gårdsplanering, Bromarv

2022 Ombyggnad av bostadshus, Leksvall, ARK + huvudplanering

2022 Nya uthyrningsstugor, Vik Inn, Ingå hamn, ARK + huvudplanering

2022 Ombyggnad av Ekenäs Saluhall, färg- och materialplanering av byggnadens fasader och terrass

2022 Ombyggnad av butik, fasadändringar, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2022 Inredning av nytt kontor, Ekenäs

Utöver detta:

- undantagslovsansökningar

- konsultuppdrag för planändringar

- åtgärdstillstånd; fasadändringar mm.

- uppmätningar/kontrollmätningar av olika utrymmen

- 3D-visualiseringar och skisser

2021 

2021 Ny sidobostad, ändring av användingsändamål samt rivning, Bromarv, huvudplanering 

2021 Nytt bostadshus, Ekenäs, ARK + huvudplanerin

2021 Ny bastubyggnad och biltak, Bromarv, ARK för biltak + huvudplanering 

2021 MyBromarv – Furumalm; visualisering av nya par- samt radhus, Bromarv, skisser 

2021 K-Rauta / Karis Järn - tillbyggnad av affärsbyggnad, ny hall och skyddstak, Karis, ARK + huvudplanering 

2021 Ny aktivitetspark till Ormnäs, Ekenäs, skisser & visualiseringar

2021 Ombyggnad av glasskiosk, Ingå, skisser 

2021 Planering och visualisering av hamnmiljö, Ingå, skisser & visualiseringar 

2021 Nytt bostadshus i gammal miljö, Ekenäs, ARK + huvudplanering 

2021 Sjövilla - skissplanering och visualisering av flytande hus, Ekenäs, visualisering

2021 Ny uthyrningsbastu, Korpo, skisser 

2021 Ny alternativ klinik, Inzenter, Mariehamn, skisser 

2021 Ny bastu och skjul, Ekenäs, huvudplanering 

2021 Uppdatera bottenplan av befintlig byggnad, Karis 

2021 Planering och visualisering av ett urval av värmecentraler, Kardonar, ARK + visualisering 

2021 Ny bostadsbyggnad, bastu och biltak & förråd, Åminnefors, Raseborg, ARK + huvudplanering 

2021 Ombyggnad och tillbyggnad av fritidsbostad, Ekenäs skärgård, ARK + huvudplanering 

2021 Ombyggnad och tillbyggnad av bostadshus, Bromarv, ARK + huvudplanering 

2021 Fasadändring, Novia, Ekenäs, ARK + huvudplanering 

2021 Nytt biltak, Novia, Ekenäs, ARK + huvudplanering 

2021 Planering och visualisering av omgivning och ny byggnation, Ekenäs, skisser 

2021 Renovering av badrum, planering och visualisering 

2021 Frontmuséet - tillbyggnad av museibyggnad, Lappvik, ARK + huvudplanering 

2021 Ny fritidsbostad, bastu & brygga, Ekenäs skärgård, ARK + huvudplanering 

2021 Tillbyggnad samt fasadändring på bostadshus, nytt garage & biltak, Ekenäs, ARK + huvudplanering 

2021 Ombyggnad och tillbyggnad av fritidsbostad, ny bastu, Bromarv, ARK + huvudplanering 

2021 Uppritning av 3D-omgivning, Nagu 

2021 Renovering och inredning av bankutrymmen, Hangö, skisser 

2021 Ny bastu, ny ekonomibyggnad + biltak, Ekenäs, ARK + huvudplanering 

2021 Tillbyggnad av fritidsbostad, Lappvik, skisser 

2021 Ny bastu, Ekenäs skärgård, ARK + huvudplanering 

2021 Ny fritidsbostad samt visualisering av omgivning, Ekenäs skärgård, skisser 

2021 Skisser för ny detaljplan, Ekenäs, skisser 

2021 Uppdatering av byggnadsbestånd, Ekenäs 

2021 Nytt förråd + biltak, Ekenäs, skisser och undantag 

2021 Ombyggnad av bardisk och restaurangkök, Bromarv, skisser 

2021 Planering och visualisering av omgivning och ny byggnation, Bromarv, skisser 

2021 Planering och visualisering av omgivning och ny byggnation, Bromarv, skisser 

2021 Ombyggnad av ekonomibyggnad till ateljé, Tenala, ARK + huvudplanering 

2021 Ny strandbastu, Pojo, ARK + huvudplanering

2020

2020 Renovering av JCO's nya kontorsutrymmen, gamla kvarnen Mylly i Billnäs, Raseborg, ARK + inredningsplanering

2020 Ombyggnad av kontorsutrymmen till bostäder, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2020 Ombyggnad av Ekenäs Seminarium för Betesta Church, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2020 Ny ekonomibyggnad, Hangö, ARK + huvudplanering

2020 Utredning över och skisser för nytt äldreboende, Ekenäs, Skisser

2020 Ny panncentral, Kujanpää, ARK + huvudplanering

2020 Tillbyggnad av bostadshus + ny ekonomibyggnad, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2020 Ombyggnad av restaurang, Ekenäs, Skisser & Visualiseringar

2020 Skisser på alternativ på nya bostadshus till kvarter, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2020 Tillbyggnad av fritidsbostad + ny ekonomibyggnad, Hangö, ARK + huvudplanering

2020 Nytt café, Ingå Jordpiren, ARK

2020 Ändring av anv.ändamål från ekonomibyggnad till livsmedelslokal, Barösund, AR

2020 Ny sovstuga, Ekenäs Skärgård, ARK + huvudplanering

2020 Ny sovstuga, Ingå, ARK + huvudplanering

2020 Tillbyggnad av bostadshus, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2020 ARKADEN - ny galleria i centrum av Ekenäs, ARK + huvudplanering

2020 Tillbyggnad av fritidsbostad, Ekenäs Skärgård, ARK + huvudplanering

2020 Nytt växthus, Bromarv, ARK + huvudplanering

2020 Renovering av bostadshus + ny ekonomibyggnad, Hangö, ARK + huvudplanering

2020 Ny fritidsbostad, Ekenäs Skärgård, ARK + huvudplanering

2020 Ändring av anv.ändamål från fritid till fast bostad, Bromarv, ARK

2020 Uppritning av befintlig bostadsbyggnad, Drumsö, ARK

2020 Ändring av anv.ändamål från fritid till fast bostad, Karis, ARK

2020 Ombyggnad av fritidsbostad, Ekenäs Skärgård, ARK

2020 Tillbyggnad av fritidsbostad och bastu, Bromarv, ARK + huvudplanering

2020 Tillbyggnad av bostadsbyggnad, Ingå, ARK + huvudplanering

2020 Ombyggnad av fasad, Karis, ARK + huvudplanering

2020 Ny bostadsbyggnad, Helsingfors, ARK + huvudplanering

 

2019

2019 Planering av badrum, Hangö, ARK + huvudplanering

2019 Planering av ny fritidsbostad, Ekenäs Skärgård, ARK + huvudplanering

2019 - 2020 RASEBORGS ENERGIS nya kontorsbyggnad i CLT, Ekenäs, ARK + inrednings- & huvudplanering

2019 Tillbyggnad av bastu, Ekenäs Skärgård, ARK + huvudplanering

2019 Inglasning av höghusbalkonger, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2019 Ombyggnad av bostadshus, Bromarv, ARK + huvudplanering

2019 Skisser på ny fritidsbostad, Bromarv, Skisser & Visualiseringar

2019 Visualisering av nytt höghus, Karis, Skisser & Visualiseringar

2019 Nybyggnad, nytt café, Ekenäs, Skisser & Visualiseringar

2019 Ombyggnad av café, Ekenäs, Skisser & Visualiseringar

2019 Planering av Raseborgs Energis nya solkraftverk (effekt 1MW), Ekenäs, ARK + huvudplanering

2019 Ombyggnad av större kontorsbyggnad till bostadsbyggnad, Hangö, Skisser & Visualiseringar

2019 Ny sjösättningsramp invid Ekenäs Segelsskaps klubbhus, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2019 Ombyggnad av bostadshus samt nybyggnad av garage, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2019 Planering samt visualisering av hamnmiljön och caféer vid Jordpiren, Ingå Hamn, Skisser & Visualiseringar

2019 Till- och ombyggnad av fritidsbostad, Ekenäs Skärgård, ARK + huvudplanering

2019 Nytt garage, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2019 Planering av ny farstu med balkong, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2019 Planering av bostäder i gamla kommunhuset samt ändring av anv.ändamål, Tenala, ARK + huvudplanering

2019 Ombyggnad av ladugård till bostadshus på landskapsmässigt värdefullt område, Karis, ARK + huvudplanering

2019 Skisser på ny hamn i Gammelboda, Ekenäs, Skisser

2019 Ombyggnad av parkeringsutrymme, Ekenäs, Skisser

2019 Skisser på tillbyggnad av bostadshus, Ekenäs, Skisser & Visualiseringar

2019 Lov för rivning och ersättande av SR-märkt byggnad, Ekenäs Skärgård, ARK

2019 Nytt optiskt telegraftorn vid hamnen, Bromarv, ARK + huvudplanering

2019 Till- och ombyggnad av restaurang Albatros, Ekenäs, Skisser & Visualiseringar

2019 Skisser och visualiseringar för uppdatering av Norra Hamnen, Ekenäs, Skisser & Visualiseringar

2019 Planering av ny butik, Sequel ReStyle, Karis, Skisser & Visualiseringar

2019 Uppritning av 3D-modell för äldre skyddad byggnad, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2019 Ombyggnad av bostadshus, Ekenäs, ARK + huvudplanering

2018

2018 Restaurang GH FYREN, Arkitekt- och inredningsplanering i samarbete med Lasse Heikkinen

        & Fransisca Lindholm + Byggherreövervakning, Norra Hamnen, Ekenäs

2018 Idéplanering samt 3D-visualiseringar av hamntorget/området utanför restaurang GH FYREN, Norra Hamnen, Ekenäs

2018 Ändring av användningsändamål, ulov + bygglov, Arkitektplanering, Ekenäs

2018 Tillbyggnad av servicebyggnad i Bromarv Hamn, Arkitektplanering, Bromarv

2018 Tillbyggnad av bastu, Arkitektplanering, Ekenäs skärgård

2018 Uppritning av 3D-modell för äldre skyddad byggnad, Kimito

2018 Ny fritidsbostad, Arkitektplanering, Bromarv

2018 Tillbyggnad av bastu, Arkitektplanering, Tenala

2018 Förslag på ombyggnad av höghus, Hangö

2018 Tillbyggnad av fritidsbostad, Arkitektplanering, Korpo

2018 Ny fritidsbostad, Arkitektplanering, Bromarv

2018 Ny filteranläggning, Geberit, Ekenäs

2018 Ny ekonomibyggnad, Arkitektplanering, Kimito

2018 Gårdsplanering, Ekenäs

2018 Ny fritidsbostad, Arkitektplanering, Korpo

2018 Ombyggnad och renovering av skyddad byggnad, Arkitektplanering, Hangö

2018 Ändring av användningsändamål samt planering av bostäder, Arkitektplanering, Ekenäs

2018 Nytt bostadshus, Arkitektplanering, Tenala

2018 Nytt biltak i gammal stil, Arkitektplanering, Ekenäs

2018 Nytt bostadshus, Arkitektplanering, Karis

2018 Principritningar för pelletsvärmecentral för Kardonar, Ekenäs

2018 Nybyggnad av två fritidsbostäder, Arkitektplanering, Ekenäs skärgård

Utöver detta:

- undantagslovsansökningar

- åtgärdstillstånd; jordvärmelov, fasadändringar mm.

- uppmätningar/kontrollmätningar av olika utrymmen

- 3D-visualiseringar och skisser

- huvudplaneringsuppdrag

2017

2017 Ombyggnad av stuga, Arkitektplanering, Raseborg

2017 Renovering av höghus, Arkitektplanering, Raseborg

2017 Planering av terrass och spaljé, Ekenäs, Raseborg

2017 Nybyggnad av radhus, Skisser, Raseborg

2017 Ombyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Hangö

2017 Ombyggnad av sociala utrymmen, Skisser, Geberit, Raseborg

2017 Ombyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Ekenäs, Raseborg

2017 Ombyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Karis, Raseborg

2017 Nybyggnad av fritidsbostad och bastubyggnad, Arkitektplanering, Ekenäs Skärgård

2017 Ombyggnad av restaurangbyggnad, Ekenäs Camping, Arkitektplanering, Raseborg

2017 Renovering av bastubyggnad, Arkitektplanering, Tvärminne, Hangö

2017 Nybyggnad av ekonomibyggnad i gammal stil, Arkitektplanering, Tvärminne, Hangö

2017 Ändring av användningsändamål för två höghus, Arkitektplanering, Stabsgatan, Raseborg

2017 Nybyggnad av garage, Arkitektplanering, Snappertuna, Raseborg

2017 Nybyggnad av klubblokal för Ekenäs Segelsällskap, Arkitektplanering, Raseborg

2017 Tillbyggnad av bostadsbyggnad, Arkitektplanering, Raseborg

2017 Tillbyggnad av restaurang Wibox Bakery & Kitchen, Arkitektplanering, Raseborg

2017 Skisser på ny ekonomibyggnad i Snappertuna, Raseborg

2017 Tillbyggnad av fritidsbostad i Bromarf, Arkitektplanering, Raseborg

2017 Ombyggnad av gamla postens utrymmen till bostäder, Arkitektplanering, Ekenäs, Raseborg

2017 Utrymmesplanering av Slow Food-mässan i Fiskars, Raseborg

2017 Skisser på ny fabriksbyggnad, Salo

2017 Nybyggnad av fritidsbostad, Arkitektplanering, Hangö

2017 Planer för renovering av höghus, Skisser, Hangö

2017 Nybyggnad av bastu, Arkitektplanering, Tenala, Raseborg

2017 Ändring av användningsändamål, äldreboende, Ekenäs, Raseborg

2017 Renovering av bostad, Ekenäs, Raseborg

2017 Skisser till anbudstävling för nybyggnad i Norra Hamnen, Ekenäs, Raseborg

 

Utöver detta:

- undantagslovsansökningar & planeringsbehov

- åtgärdstillstånd; jordvärmelov, fasadändringar mm.

- uppmätningar/kontrollmätningar av olika utrymmen

- 3D-visualiseringar och skisser

- huvudplaneringsuppdrag

 

2016

2016 Ombyggnad av fritidsbostad, Arkitektplanering, Bromarf

2016 Nybyggnad, Bastu, Arkitektplanering, Bromarf

2016 Renovering av bostadshus, Arkitektplanering, Hangö

2016 Nybyggnad av två radhus med totalt 12 bostäder, Tallbo, Arkitektplanering & Huvudplanering,  Ekenäs

2016 Ombyggnad av bastu, Arkitektplanering, Ekenäs skärgård

2016 Tillbyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Karis

2016 Nybyggnad, fritidsbostad, Skisser, Hangö

2016 Nybyggnad, Panncentral, skisser och lov, Ekenäs

2016 Nybyggnad, Garage, Arkitektplanering, Karis

2016 Tillbyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Svartå

2016 Ombyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Trollshovda, Ekenäs

2016 Nybyggnad, rökbastu, Arkitektplanering, Ekenäs skärgård

2016 Ändring av användningsändamål till bostadshus samt tillbyggnad, Arkitektplanering, Ekenäs

2016 Tillbyggnad av fritidsbostad, Arkitektplanering, Predium, Ekenäs

2016 Tillbyggnad av fritidsbostad, Arkitektplanering, Predium, Ekenäs

2016 Ombyggnad av kontorsbyggnad, Arkitektplanering, Skuru

2016 Ombyggnad av samt tillbyggnad av Frontmuséet i Lappvik, Arkitektplanering & Huvudplanering, Lappvik

2016 Tillbyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Ekenäs

2016 Nybyggnad; Fritidsbostad, Arkitektplanering & Huvudplanering, Tenala

2016 Nybyggnad, Bastu, Arkitektplanering, Ekenäs skärgård

2016 Ombyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Ekenäs

2016 Ombyggnad av kontorsutrymme till bostad, Arkitektplanering & Huvudplanering, Ekenäs

2016 Ombyggnad av fritidsbostad, Arkitektplanering, Bromarf

 

Utöver detta:

- flera undantagslovsansökningar

- åtgärdstillstånd

- uppmätningar/kontrollmätningar av olika utrymmen

- 3D-visualiseringar och skisser

 

2015

2015 Ekonomibyggnad, Arkitektplanering, Tenala

2015 Renovering av bostadshus, Arkitektplanering, Ekenäs

2015 Ombyggnad av kontorsbyggnad till inkvartering, Arkitektplanering, Koverhar, Hangö

2015 Bostadshus, Arkitektplanering, Ekenäs

2015 Ekonomibyggnad, Arkitektplanering, Ingå

2015 Renovering av bastubyggnad, Arkitektplanering, Ekenäs

2015 Renovering av butiks- & caféutrymmen Wi-Box Bakery & Kitchen, Arkitekt- & Huvudplanering, Horsbäck, Ekenäs

2015 Parhus, Arkitektplanering, Ekenäs

2015 Lastbilshall, Skisser, Karis

2015 Panncentral, Arkitektplanering, Söderlångvik Gård, Kimito

2015 Vapaa-ajanasunnon remontointi, Arkkitehtisuunnittelu, Ekenäs

2015 Tillbyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Ekenäs

2015 Tillbyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Ekenäs

2015 Lastbilshall, 3D-modell samt bygglov, Arkitektplanering, Raseborg

2015 Tillbyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Raseborg

2015 Vapaa-ajanasunnon laajennus, Arkkitehtisuunnittelu, Ekenäs

2015 Ekonomibyggnad, Arkitektplanering, Raseborg

 

Utöver detta har jag gjort diverse skisser, 3D-modeller, undantagslov, åtgärdstillstånd samt situationsplaner.

Tämän lisäksi olen tehnyt erilaisia luonnoksia, 3D-mallinnuksia, poikkeuslupahakemuksia, toimenpidelupia ja asemapiirustuksia.

  

2014

2014 Ab Bryggeritomten Oy, Kontorsbyggnad, Projektering, Ekenäs

2014 Skisser på ombyggnad av bostäder, Ekenäs

2014 Internatbyggnad, Arkitektplanering

2014 Bostadshus, Arkitektplanering, Tenala

2014 Bostadshus, Arkitektplanering, Ekenäs

2014 Bostadshus, Arkitektplanering, Ekenäs

2014 Ekonomibyggnad, Arkitektplanering, Tenala

2014 Fritidsbostad, Arkitektplanering, Barösund

2014 Ravintolan remontointi, Arkkitehtisuunnitelu, Tammisaari

2014 Asuinrakennuksen remontointi, Arkkitehtisuunnitelu, Svartbäck, Tammisaari

2014 Tillbyggnad av fritidsbostad, Arkitekt- samt konstruktionsplanering, Karis

2014 Ombyggnad av bostadshus, Arkitektplanering, Pojo

2014 Fritidsbostad, Arkitektplanering, Bromarf

2014 Uppförande av balkong, Arkitektplanering, Ekenäs

2014 Ombyggnad av undervisningsutrymmen, Arkitektplanering, Novia, Ekenäs

2014 Skisser på förslag till äldreboende, Ekenäs

2014 Bastu + tillbyggnad av stuga, Arkitektplanering, Kasnäs

2014 Strandbastu, Arkitektplanering, Kasnäs

2014 Ombyggnad av gammal stenbyggnad till internat, Arkitektplanering, Pargas

2014 Lägenhet, uppritning och 3D-skisser, Arkitektplanering, Ekenäs

2014 Utvidgning av balkong, Fagerska gården, Ekenäs

2014 Bostadshus, tillbyggnad, Arkitektplanering, Karis

2014 Lämpökeskus, Arkkitehtisuunnittelu, Luhtikylä

2014 Lägenhet, uppritning och 3D-skisser, Ekenäs

2014 Ombyggnad av industribyggnad (bageri), Arkitektplanering, Pojo

 

Utöver detta har jag gjort diverse skisser, åtgärdstillstånd, avloppsplaner samt situationsplaner.

Tämän lisäksi olen tehnyt erilaisia luonnoksia, toimenpidelupia, jätevesisuunnitelmia ja asemapiirustuksia.

 

2013

2013 Ombyggnad av affärsutrymme, Arkitektplanering & ansvarig, Ekenäs

2013 Inredning av lähenhet, Ekenäs

2013 Lämpökeskus, Arkkitehtisuunnittelu, Pojanluoma

2013 Hallbyggnad, Arkitektplanering, Kimito

2013 Hultmans källare, färgförslag, Ekenäs

2013 Renovering av äldre byggnad, Skissplanering, Tenala

2013 Asuinrakennuksen laajennus, Arkkitehtisuunnittelu, Tammisaari

2013 Värmecentral, Kardonar, Arkitektplanering, Salo

  

2012

2012 Garage, Arkitektplanering, Ekenäs

2012 Saunamökki & Vapaa-ajanasunto, Poikkeuslupa, Tammisaari

2012 Biltak, Arkitektplanering, Ekenäs

2012 Vanhojen asuntojen remontointi, Arkkitehtisuunnittelu, Kirkkonummi

 

2011

2011 Garage, Arkitektplanering & Ansvarig, Nitlax

2011 Egnahemshus, Arkitektplanering & huvudplanering, Ekenäs

2011 Renovering av äldre byggnad + tillbyggnad, Arkitektplanering & huvudplanering, Ekenäs

2011 Ab Bryggeritomten Oy, Kontorsbyggnad, Arkitektplanering, Ekenäs

2011 Omakotitalo, Arkkitehtisuunnittelu ja pääsuunnittelu, Espoo

2011 Renovering av badrum, Skissplanering, Ekenäs

2011 Paritalo, Arkkitehtisuunnittelu ja pääsuunnittelu, Espoo

2011 Omakotitalo+ At, Arkkitehtisuunnittelu ja pääsuunnittelu, Espoo

2011 Omakotitalo+ At, Arkkitehtisuunnittelu, Helsinki

2011 Lämpökeskus, Arkkitehtisuunnittelu, Loimaa

2011 Renovering av gammal skolbyggnad, Arkitektplanering & huvudplanering, Ekenäs

2011 Egnahemshus, Arkitektplanering & huvudplanering, Ekenäs

2011 Omakotitalo, Luonnoksia, Helsinki

 

2010

2010 Egnahemshus, Skissplanering, Ekenäs

2010 Egnahemshus tillbyggnad, Arkitektplanering, grundplanering & ansvarig, Ekenäs

2010 Tillbyggnad av badrum, Skissplanering, Ekenäs

2010 Egnahemshus, Arkitektplanering & huvudplanering, Ekenäs

2010 Bastu, Arkitektplanering & huvudplanering, Karis

2010 Vanha hirsirakennus, korjausrakentaminen, Arkkitehtisuunnnittelu, Parainen

2010 Vanha hirsirakennus, korjausrakentaminen, Arkkitehtisuunnnittelu, Hiittinen

2010 Omakotitalo, vintin remontti, Arkkitehtisuunnnittelu, Parainen

2010 Vanha hirsirakennus, korjausrakentaminen, Arkkitehtisuunnnittelu, Salo

2010 Oy Företagaråsen Ab, 2 radhus, Arkitektplanering & huvudplanering, Ekenäs

 

2009

2009 Renovering av uthus, Arkitektplanering, Ekenäs

2009 Egnahemshus, Grundplanering, Ekenäs

2009 Tillbyggnad, Arkitektplanering, konstruktionsplanering & ansvarig, Ekenäs

2009 Omakotitalo, Sisustussuunnittelu ja pihasuunnittelu, Tammisaari

2009 Tillbyggnad, Arkitektplanering, konstruktionsplanering & ansvarig, Ekenäs

2009 As Oy Murkelsvängen Ab, lägenhet, Inredningsplanering, Ekenäs

2009 Omakotitalo+At, Arkitektplanering, Espoo

2009 Sauna ja Vierasmökki, Arkkitehtisuunnittelu ja vastaava, Salo

2009 Garage, Konstruktioner, Sthlm

2009 Omakotitalo+At, Arkkitehtisuunnittelu ja pääsuunnittelu, Vantaa

2009 Uthus, Arkitektplanering, Ekenäs

2009 Ombyggnad och renovering av stuga, Arkitekplanering, Ekenäs

2009 Bastu, Arkitektplanering, Ekenäs

 

2008-2005

2008 Egnahemshus, Arkitektplanering & huvudplanering, Ekenäs

2008 Omakotitalo+ At, Rakennesuunnittelu + vastaava, Hanko

2008 Bastu, Arkitektplanering, Ingå

2008 Fritidsbostad, Arkitektplanering, Korpo

2008 Omakotitalo+ At, Arkitektplanering, konstruktionsplanering samt projekthantering, Lojo

2008 Ombyggnad av bageri, Arkitektplanering, Ekenäs

2008 Egnahemshus, Kontruktionsplanering & ansvarig, Pargas

2008 Paritalo, Luonnossuunnittelu, Karjaa

2008 Egnahemshus, Arkitektplanering, konstruktionsplanering, Ekenäs

2008 Radiomuséet, Arkitektplanering & ansvarig, Ekenäs

2008 Omakotitalo+ At, Pääsuunittelija, Lohja

2006 Bastu, Arkitektplanering, Ekenäs

2005 Bastu, Arkitektplanering, Ekenäs

2005 Fritidsbostad + bastu, Arkitektplanering, Korpo

2005 As Oy Murkelsvängen Ab, 3 radhus, Arkitektplanering, Ekenäs

bottom of page